Miljöcertifierat kontor för en hållbar framtid

Vi vill erbjuda en sund, stimulerande och hållbar kontorsmiljö och bidra till ett samhälle som har klimatet i fokus. Därför låter vi Flow Hyllie bli oberoende granskat, från projektering till färdig byggnad, genom en BREEAM-certifiering, nivå Excellent, för att nå hela vägen.

En vägg med gröna växter
Flow Hyllie illustration
En blicka som tittar på blommor

Få del av höga miljöambitioner

NCC:s mål är att vara klimatneutral senast 2045. Därför är våra fokusområden under klimatresan: klimatberäkningar, material­ och konstruktionsval, cirkulärt byggande, hållbara arbetsplatser, transporter, energieffektivitet val av byggnadsmaterial och föroreningar som byggnaden kan ge upphov till.

En sncikkare bygger i solnedgången
Flow Hyllie illustration

Nu och för framtiden

Ett led i klimatarbetet är att Flow Hyllie byggs enligt BREEAM. Syftet är att minska befintliga byggnaders miljöbelastning. BREEAM är det mest spridda av de internationella systemen i Europa, och har använts på 500 000 byggnader.

Bedömning av energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering, projektledning, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och föroreningar byggnaden kan ge upphov till. Som ett resultat av det har vi valt att lägga Hyllie Flow på nivån EXCELLENT, vilket innebär en uppfyllandegrad av ≥ 70 %. Det finns så finns det finns en klar koppling mellan BREEAM, de faktorer som gör att människor mår bra och en hållbar kontorsbyggnad.

Hur mycket plats vill du ta? 

 

Flow Hyllie erbjuder kontor på 200 – 10 000 kvadratmeter, hur mycket plats vill du ta?. Ring eller Mejla till Fredrik så skräddarsyr vi ditt nya kontor!